W celu zamówienia książek należy się kontaktować:

"Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" - red. G. Liotti i Fabio Monticell

Opis:

Badania w Świecie psychoterapii pokazują nieustannie jak ważnym czynnikiem w procesie psychoterapii jest relacja. Podkreśla się również, że jest ona w dużym stopniu predyktorem wyników psychoterapii. W świetle niewielkiej ilości publikacji na ten temat niniejsza pozycja staje się swego rodzaju „niezbędnikiem” każdego psychoterapeuty, szczególnie początkującego, któremu bliska jest relacja jaką współtworzy z Klientem/Pacjentem. Wydaje się to szczególnie ważne w obliczu tzw. drop-outów w psychoterapii. 

To co warte podkreślenia – książka może być cenna dla każdego psychoterapeuty niezależnie od sposobu (nurtu) w jakim pracuje. 

Książka już od samego początku wprowadza nas w założenia perspektywy poznawczo-ewolucjonistycznej (PPE), która przede wszystkim odnosi się do relacyjności człowieka, w szczególności do przymierza terapeutycznego. Dowiemy się tutaj na temat ewolucjonistycznej teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych (SMI), szczególnie na temat systemu motywacyjnego, który reguluje interakcje parytetowe i współpracy. Wynika to z koncepcji, że przymierze terapeutyczne w szczególności opiera się na aktywacji systemu parytetowej współpracy u obu członków diady terapeutycznej. 

W skrócie książka odpowie nam przede wszystkim na pytania: Jaka jest rola systemu motywacyjnego przywiązania w genezie kryzysów przymierza terapeutycznego? W jaki sposób styl przywiązania i odpowiadające im wewnętrzne modele operacyjne odzwierciedlają się w relacji terapeutycznej? W jaki sposób dezorganizacja przywiązania wpływa na osłabienie przymierza terapeutycznego? 

Znajdziemy tutaj również szczegółowo opisane przykłady kliniczne, które zobrazują nam jak nawiązywane jest przymierze terapeutyczne, w jaki sposób ulega ono osłabieniu i załamaniu, a w szczególności – w jaki sposób można je przywrócić. Cenne z tej perspektywy wydają się również wskazówki praktyczne dla psychoterapeuty, który zastanawia się nad tym, jakie są najbardziej skuteczne sposoby ułatwiające aktywację systemu współpracy u siebie i u pacjenta celem nawiązania wartościowego przymierza już na początku psychoterapii.

Spis treści:

Książka składa się z 8 rozdziałów:

1. Systemy motywacyjne w perspektywie ewolucjonistycznej.

2. Relacja terapeutyczna a przymierze terapeutyczne

3. Wewnętrzne modele operacyjne przywiązania w relacji terapeutycznej i w kryzysach przymierza

4. Tworzenie przymierza terapeutycznego

5. Kryzys i załamanie przymierza terapeutycznego

6. Naprawa przymierza terapeutycznego

7. Jak na diabelskim młynie. Oscylacje w relacji terapeutycznej – przypadek Giulio

8. Załamanie i naprawa przymierza terapeutycznego a interpersonalne systemy motywacyjne. Metody CIS i AIMIT

Opis:

Książka stanowi część „Trylogii terapeutycznej”Liottiego, na którą składają się również: „Teoria i klinika przymierza terapeutycznego” (już wkrótce w sprzedaży) oraz „Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych” (zapowiedź) Myśl ewolucjonistyczna inspirowała już teorię przywiązania Bowlby’ego. Można rzecz, że Liotti w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym poszedł dalej, zajął się specyficzną dynamiką interpodmiotowej relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Opisując interpersonalne systemy motywacyjne (SMI) w sposób szczegółowy, ukazując na wybranych przykładach klinicznych ich dynamikę w relacji, skierował swoją uwagę szczególnie w kierunku SMI występujących u osób z przywiązaniem zdezorganizowanym. To ostatnie w kontekście psychoterapii i przymierza terapeutycznego wydaje się szczególnie ważne. Nie jest to książka łatwa, prosta w czytaniu. Wymaga od czytelnika sporej wiedzy i uważności. Nie sposób jej przeczytać w ciągu jednego dnia, aby ją zrozumieć, a treści w niej zawarte przyswoić. Podjęty wysiłek celem zrozumienia dynamiki interpersonalnych systemów motywacyjnych, warty jest jednak czasu i zaangażowania. Ich zrozumienie może znacząco przełożyć się na skuteczność pracy w bezpośredniej praktyce psychoterapeutycznej.

 

Spis treści:

Książka składa się z 8 rozdziałów:

1. Motywy i znaczenia działań interpersonalnych. Związki pomiędzy motywacjami, emocjami a myśleniem w perspektywie ewolucjonistycznej.

2. Interpodmiotowość a systemy motywacyjne. Perspektywa ewolucjonistyczna i neojacksonowska.

3. Dynamika motywacyjna i psychopatologia. Od przywiązania zdezorganizowanego do strategii kontrolujących.

4. Formy mentalizacji w kontekście interpersonalnym. Badania związków pomiędzy systemami motywacyjnymi a funkcjami metapoznawczymi.

5. Wpływ nawiązania współpracującego dialogu na metapoznanie. Analiza sesji psychoterapeutycznej.

6. Analiza problematycznych momentów w psychoterapii. Wkład AIMIT.

7. Ku walidacji AIMIT. Badanie inter-rater reliability nad transkryptami zapisów wideo sesji.

8. AIMIT a szkolenie psychoterapeutów.

Opis:

Trudno w dwóch słowach opisać tę pozycję. W skrócie można napisać, że jest to swoisty „must have” każdego (psycho)terapeuty czy osoby, która zajmuje się pracą z osobami z doświadczeniem traumy relacyjnej lub rozwojowej. Pozycja ta będzie niezmiernie pomocna dla osób pracujących z osobami cierpiącymi na – potocznie ujmując – tzw. „syndrom DDA”, zaburzenie z pogranicza, czy złożony zespół stresu pourazowego (PTSDc). Znajdziemy tutaj poza kontekstem historycznym, przede wszystkim wnikliwą analizę rozumienia relacji psychoterapeuta – pacjent z perspektywy rozpoznawania systemów radzenia sobie z lękiem przywiązaniowym w (psycho)terapii.

 

Spis treści:

Książka składa się z 9 rozdziałów:

1. Zaburzenia następujące po traumatycznym rozwoju: problem nozograficzny.

2. Trauma i dysocjacja: podstawowe koncepcje i ich historia.

3. Współczesne refleksje nad dysocjacją.

4. Dynamika motywacyjna w doświadczeniach traumatycznych a dezorganizacja przywiązania.

5. Sekwencje przywiązania zdezorganizowanego a traumatyczny rozwój: nowy model teoretyczny dysocjacji.

6. Traumatyczny rozwój i dysocjacja w obrazach klinicznych różnych zaburzeń.

7. Relacja terapeutyczna i ogólny plan terapii.

8. Stabilizacja symptomów i sukcesywne fazy terapii.

9. Techniki i procedury w terapii spectrum traumatyczno-dysocjacyjnego.

Opis:

Książka może być pomocna przede wszystkim dla (psycho)terapeutów (niezależnie od podejścia w jakim pracują) oraz dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematem żałoby z punktu widzenia doświadczenia podmiotowego. Przeczytamy tutaj o fenomenologii żałoby; jej ujęciu ewolucjonistycznym (szczególnie w kontekście aktywacji systemu przywiązania); czynnikach, które wpływają na żałobę; strategiach adaptacji; żałobie patologicznej (diagnoza różnicowa żałoby, skale do oceny i wywiadu klinicznego, żałoba i psychopatologia w DSM V); psychoterapii żałoby (EMDR, psychoterapia sesnomotoryczna, techniki z obszaru CBT) nie tylko u dorosłych, lecz również u dzieci i młodzieży.

Recenzja książki

dr hab. prof Uniwersytetu SWPS Zofia Dolęga – tutaj

Spis treści:

Książka składa się z następujących części:

I. Teoria i klinika żałoby fizjologicznej;

II.Teoria i klinika żałoby skomplikowanej i patologicznej;

III. Żałoba skomplikowana i patologiczna – terapia.